ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

หุ้น vs. เศรษฐศาสตร์
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : Mr. Bull
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : อธิบายพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้น เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและเป็นเหตุเป็นผล เพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน