ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

แนวข้อสอบ 7 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ฉบับ Mini Test
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สุทธิพล หึกขุนทด (ครูอ๊อดดี้)
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ตะลุยโจทย์ เร่งฟิต พิชิตสอบ กับแนวข้อสอบที่ตรงและใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด ในรูปแบบ Mini Test ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ เตรียมตัวสอบได้ครบทุกส่วนของข้อสอบภายในระยะเวลาอันสั้น แนวข้อสอบทั้ง 8 ชุดนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย ท้าท้ายความรู้ความสามารถ และความคิดของน้องๆ อีกทั้งครอบคลุมและตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของข้อสอบ 7 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบเนื้อหาหลัก 3 ตอน 1 Listening & Speaking ตอน 2 Reading และตอน 3 Writing เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย