ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ห้องน้ำ (กวนตัว) และเพื่อนบ้าน (กวนใจ)
หมวด : บ้านและสวน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือที่รวบรวมนานาปัญหาเรื่องบ้านโดยเฉพะห้องน้ำในบ้านและบรรดาเพื่อนบ้านทั้งหลาย ซึ่งแต่ละปัญหาล้วนเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ไมว่าจะเป็นกิ่งไม้ของเพื่อนบ้านยื่นเข้ามาในบ้านของเรา จะตัดทิ้งหรือทนต่อไปดี? เพื่อบ้านเลี้ยงเป็ดเป็นฝูง เหม็นและหนวกหูมาก จะกันเสียงและกลิ่นได้อย่างไร? เพื่อนบ้านต่อห้องแถวสูงขึ้นไปอีก 2 ชั้น จะเป็นอันตรายกับเราไหม? ข้างบ้านสร้างตึกสูง ทำอย่างไรจึงจะขัดขวางไม่ให้เขาสร้างได้? และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับห้องน้ำ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มักพบเจอได้บ่อยๆ สารพัดปัญหาเหล่านี้ของคุณจะถูกคลี่คลายจากคำแนะนำดีๆ ที่ใช้ได้ผลมาแล้วใน "ห้องน้ำ(กวนตัว) และเพื่อนบ้าน (กวนใจ)" เล่มนี้