ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ขนำน้อยกลางทุ่งนา (รางวัลหนังสือดีเด่นสำหรับเยาวชน พ.ศ. ๒๕๒๔ , รางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย พ.ศ. ๒๕๒๔)
หมวด : นิยายเยาวชน
สำนักพิมพ์ : แมวบ้านสำนักพิมพ์
ผู้แต่ง : จำลอง ฝั่งชลจิตร
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รางวัลหนังสือดีเด่นสำหรับเยาวชน พ.ศ. ๒๕๒๔ รางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย พ.ศ. ๒๕๒๔