รายละเอียดวีดีโอ

โครงงานแก้วน้ำ 3 in 1
หมวดหลัก : IS สตรีวัดระฆัง

เนื้อหา

โครงงานแก้วน้ำ 3 in 1 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6  ปีการศึกษา 2564  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และเพื่อความสะดวกสบายในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม  ซึ่งแก้วน้ำ 3 in 1 สามารถนำทั้งน้ำและเครื่องดื่มมาอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดียวกันได้